"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, August 23, 2005

Malaysia Telugu Sangamu to celebrate golden jubilee

State Government, people invited to participate in the function


 • The three-day festivities to include `Andhra Pradesh Day'
 • Seeks assistance for maintenance of age-old temples in Malaysia

 • HYDERABAD: The Malaysia Telugu Sangamu (Persatuan Telugu Malaysia) has invited the Andhra Pradesh Government and people of the State to participate in its Golden Jubilee celebrations to be held in Kaula Lumpur in March next year.

  The three-day festivities are to be held from March 3 to 5 and the second day is to be classified as `Andhra Pradesh Day' with cultural and literary activities showcasing the Telugu heritage. At a press conference here on Monday, the Sangamu office bearers - Achiah Kumar Rao, Venkateswara Rao, Adi Narayana Rao and others said they wished to highlight the achievements of Telugus in the last 50 years, exchange information between Telugus living in India and other South East Asian countries and also establish linkages.

  They sought assistance in maintenance of age-old temples in Malaysia. The Revenue Secretary, D.C. Rosaiah, said he would take up with the Government on providing necessary assistance to the association. The Malaysian Telugus (www.telugus.org; telugusm@tm.net.my), have promised a free tour of their country for those registering to take part in the celebrations.

  Courtesy: The Hindu


  Want your own TELUGU BLOG?
  Get it today!
  Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


  0 Comments:

  Post a Comment

  Links to this post:

  Create a Link

  << Home