"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, December 30, 2005

'Telugu is a beautiful language' : says Actor Siddharth

Tamil actor Siddarth became Tollywood’s heartthrob after the successes of నువ్వువస్తానంటె నేనువద్దంటానా ( Nuvuvastanate Nenuvaddantana ). He has just completed his Sankranthi release చుక్కల్లొ చంద్రుడు ( Chukkallo Chandrudu ). Siddarha has penned the story and screenplay for that movie, not only that he has sung and scripted two songs for that movie. The prestigious creative commercials banner is producing that movie with director Shiva Kumar.

“Telugu is a beautiful language. I can decipher the meaning. So why stop myself from being learned? In fact my other films Yuva and Boys had my own voice.” Says Siddarth who doesn’t like getting his voice dubbed by other artists.” Language has never been a problem to me” adds Siddarth. When he asked about the songs in Telugu “I wrote the Telugu lyrics in English” smiles the handsome.

Courtesy: Andhra Herald


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home