"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, January 14, 2006

'ఇంటింట ఘంటశాల'


HYDERABAD: Music legend Ghantasala's widow Ghantsala Savithri will be felicitated here on Sankranthi by the Ghantasala Gaana Sabha, a cultural organisation dedicated to the legendary singer.

Addressing a press conference here, its president K.V. Rao said singers from Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Orissa would render Ghantasala songs as a tribute to the singer with golden voice at the Sri Tyagaraya Gana Sabha, Chikkadpally.

A non-profit organisation, ఇంటింట ఘంటశాల (`Intinta Ghantasala'), would also be launched to take Ghantasala's immortal works to the people by way of books, audiocassettes, videos, seminars and musical programmes.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home