"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, February 20, 2006

నీవు లేక వీణ

Just now recorded this.

'neevu lEka veeNa' from the movie 'Doctor Chakravarthy'

Please excuse a few pronunciation errors!

Technorati tags: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


3 Comments:

At 3:06 AM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

బాగుంది

 
At 11:54 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Nice one! :)

 
At 8:01 PM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Thanks Kiran, anonymous

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home