"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, May 26, 2006

arasaM wants Ancient Language status conferred on Telugu

  • The writers' association celebrates 70th anniversary
  • Telugu is 3,000 years old and has gained prominence the world over, the association says

VISAKHAPATNAM: The ఏపీ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం (AP Abhyudaya Rachayitala Sangham) (Arasam--progressive writers association) during its 70th anniversary celebrations here recently, asked the Central Government to accord ancient language status to Telugu.

Another resolution was passed expressing solidarity with the agitation of Gangavaram fishermen.

Telugu should be accorded the status of ancient language since it was not only 3,000 years old but also gained a lot of prominence the world over. Telugu language and culture were deep rooted in the Indian history.

It was regrettable that Telugu had not been given the ancient language status in spite of some other languages of equal status having been recognised, a resolution moved by the vice-president of Arasam P. Chiranjeevini Kumari said.

Tiruveedhi Utsavam

The fourth annual Kalyanostavam of Sri Vaibhava Venkateswara Swamy temple in Kapparada layout was celebrated by organising various rituals like Tiruveedhi. The deity along with His consorts Sridevi and Bhoodevi was taken in a procession accompanied by Vedic chanting, Vishnu Sahasranaama parayana, folk dances etc.

Courtesy: The Hindu
tcld2006

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home