"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, September 25, 2006

All India Telugu Conference in Chennai in May, 2007

Two-day meet will discuss propagation of the language and culture

CHENNAI : The 5th All India Telugu Conference organised by Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad, will be hosted in Chennai during May next year.

The two-day conference, which will be organised under the aegis of the Andhra Pradesh Government, will discuss propagation of the Telugu language and culture.

The International Telugu Institute of the Potti Sreeramulu Telugu University will be the nodal agency for the conference. C.M.K.Reddy, president of All India Telugu Federation and convenor of the conference, said that a committee comprising members of several Telugu organisations and eminent personalities would be formed to address various issues regarding the conference.

Second time

The conference is being held for the second time in Chennai. The venue of the conference is yet to be decided. Besides renowned Telugu personalities, Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy and union ministers are also expected to participate in the event.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home