"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, December 02, 2006

'Weed out distortions in Telugu'

Language losing pride of place in world literature, say writers

CULTURAL TREAT: Laya giving an enthralling dance performance in Tirupati on Friday

TIRUPATI: Prominent Telugu litterateurs on Friday expressed anguish over perversions and distortions that have crept into the Telugu language and culture and wanted the సాహితి సంస్కృతి వరోత్సవాలు (Saahithi samskruthi varothsavalu), currently under way in Tirupati, to give the message loud and clear to save the purity and glory of the language.

TTD Board Chairman, B. Karunakar Reddy, the catalyst behind the fete, was present while Telugu scholar S. Sachchithanandam presided.

`Futile education'

A. Ramamohan Rao, who spoke on భావ కవిత్వం (Bhava Kavitvam), underscored the need to stop `artificialsing' Telugu for commercial ends while senior journalist Goteti Ramarao said that education without culture and love for one's own mother tongue was futile.

Former Vice-Chancellor of the Dravidian University K. Arunachalam traced the link between Telugu literature and science and wanted rational and scientific elements introduced in the language to sustain its popularity.

Sadem Ramesh of తెలుగు భాషోద్యమ సామఖ్య (Telugu Bhashodyama Samakhya), which is hosting the event, regretted that Telugu, which was in the 5th place among the world literatures, was now fast losing its place due to lack of a clear language policy. Among the speakers were Malakonda Reddy, C. Vedavathi. The day's programme ended with an enthralling dance recital by film heroine, Laya and troupe.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home