"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, November 27, 2007

Basking in Glory

Honoured: Veteran actress Sowcar Janaki speaking after being felicitated at ’Telugu Bhasha Brahmotsavaalu’ in Tirupati on Tuesday. Also seen are Vempati China Satyam and Ravu Balasaraswati Devi.

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 12:57 AM, Blogger rk గారు చెప్పినారు...

Hi.. Thanks for this informative article. I really liked it. I also came across this similar site with nice articles and videos on vedic prinicples - http://www.vichaar.tv

 
At 12:26 AM, Anonymous Tirupati Hotels గారు చెప్పినారు...

Good article. Grand world is the best of all tirupati hotels. this is offering the best services in tirupati
tirupati hotels

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home